Nākamo dziesmu un deju svētku vizuālās identitātes risinājums sacēlies lielu brēku un asu diskusiju, kas lasāma 7GURU.

"/>

Plikums

Dziesmu svētku logotips

Nākamo dziesmu un deju svētku vizuālās identitātes risinājums sacēlies lielu brēku un asu diskusiju, kas lasāma 7GURU.